Vedenie divadla

František Výrostko
František Výrostko
riaditeľ, herec
Janka Majerová
Janka Majerová
štatutárny zástupca
Lukáš Brutovský
Lukáš Brutovský
umelecký šéf, režisér
Jozef Ciller
Jozef Ciller
šéf výpravy
Karol Čičmanec
Karol Čičmanec
manažér prevádzky, herec
Tibor Kubička
Tibor Kubička
PR manažér