Štúdio Slovenského komorného divadla v Martine

120-studio_1
Budova štúdia SKD Martin

V roku 1994 bolo uvedené do prevádzky Štúdio, ktoré ponúka svojím technickým a priestorovým vybavením široké možnosti využitia. Okrem pravidelnej divadelnej produkcie sú v priestoroch Štúdia organizované významné kultúrne a spoločenské podujatia. V Štúdiu je možnosť výroby zvukového záznamu na vysokej technickej úrovni. Priestory Štúdia sú vhodné aj na realizáciu rôznych programov pre televízne spoločnosti.