Lukáš Brutovský
Lukáš Brutovský

umelecký šéf, režisér

člen súboru od roku 2015

spolupráca s inými divadlami

SND Bratislava, DAB Nitra, DJP Trnava, Bratislavské bábkové divadlo, HaDivadlo, MD Kladno, JČD České Budějovice, Švandovo Divadlo, Národní divadlo moravskoslezské

iné umelecké aktivity

preklady divadelných hier: DAB Nitra, DJP Trnava, Lab VŠMU
autor textov pre divadlo a rozhlas: SND Bratislava, DJP Trnava, Malá scéna STU, RTVS
hudba pre divadlo: DJP Trnava

ocenenia

Cena Divadelních novin v sezóne 2014/15 za réžiu inscenácie Maryša (HaDivadlo)
Viacero ocenení za na medzinárodných festivaloch vysokých škôl
1. miesto v súťaži Dráma 2009 ako autor divadelnej hry Na obed

Realizácia v repertoári divadla: aaa

Les / Meštiaci / Hráči / Úklady a láska /

Kontakt:

brutovsky@divadlomartin.sk