Dodo Gombár
Dodo Gombár

režisér, autor

V 1998 absolvoval VŠMU v Bratislave - odbor divadelná réžia (ročníkový vedúci Prof. Vladimír Strnisko). V rokoch 1996 - 1997 absolvoval stáž na prestížnej divadelnej škole The Circle in The Square, Theater School on Broadway v New Yorku. V rokoch 1999 - 2001 bol interným režisérom a umeleckým šéfom v SKD Martin. V súčasnosti pôsobí ako umelecký šéf v Mestskom divadle v Zlíne.

Realizoval mnoho úspešných inscenácií nielen na Slovensku a v Čechách, ale aj v New Yorku, Ríme a Budapešti. Je nositeľom ceny Alfréda Radoka za text divadelnej hry Hugo Karas.

Prehľad réžii realizovaných v SKD Martin:
1996 - D. Gombár / Pirátska rozprávka
1998 - M. Gorkij / Na dne
1998 - J. Urban/D. Gombát / Dušnosť
1999 - R. Cooney / 1+1=3
2000 - F. Molnár / Frajer
2000 - P. Süskind / Kontrabas
2001 - W. Allen / Zahraj to ešte raz, Sam
2002 - F. G. Lorca / Krvavá svadba
2004 - J. G. Tajovský / Nový život (oprašovačka)
2005 - M. Bulgakov/D. Gombár / Dog´s Heart (divadelná pitva)
2006 - D. Gombár/R. Mankovecký / Štúrovci (koncert zrušený)
2007 - A. P. Čechov / Čajka
2008 - M. Viewegh / Anjeli všedného dňa

Realizácia v repertoári divadla: aaa

Štúrovci (koncert zrušený) / Dog´s Heart (divadelná pitva) / 1+1=3 / Čajka / Anjeli všedného dňa / Kubo (remake) / www.narodnycintorin.sk - 1.časť / Hamlet (príbeh rodiny) / www.narodnycintorin.sk - 2.časť / www.narodnycintorin.sk - 3.časť / www.narodnycintorin.sk - 4. časť / www.narodnycintorin.sk - 5. časť / Frankenstein (moje svedomie) /

Kontakt:

gombar@divadlo.zlin.cz