Daniel Žulčák
Daniel Žulčák

člen súboru od roku 2013

 

  • spolupráca s inými divadlami
    SND Bratislava, Divadlo Nová scéna
  • iné umelecké aktivity

Realizácia v repertoári divadla: aaa

www.narodnycintorin.sk - 3.časť / Europeana - Stručné dejiny 20. storočia / Les / www.narodnycintorin.sk - 4. časť / www.narodnycintorin.sk - 5. časť / Mŕtvi to vidia inak / Výkriky bez ozveny / Frankenstein (moje svedomie) / Meštiaci / Hráči / Vojna nemá ženskú tvár / Portrét Doriana G. / Traja veteráni /

Kontakt: