Fotogaléria

fotodokumetácia k inscenácii (foto: Braňo Konečný)