Fotogaléria

fotodokumetácia k inscenácii Cisárove nové šaty, foto Braňo Konečný