Aktuálne

KONKURZ na pozíciu HEREČKA

Slovenské komorné divadlo Martin vyhlasuje

KONKURZ na pozíciu HEREČKA

v pondelok 6. marca 2017 o 14:00 hod. v SKD Martin

 

Uchádzačky si pripravia: DRAMATICKÝ MONOLÓG a PIESEŇ

Požiadavky: absolvovaná VŠ alebo konzervatórium v odbore herectvo

 

V prípade ďalších otázok kontaktujte personálne oddelenie SKD Martin:
capkova@divadlomartin.sk, 043/422 40 98, 0915 776 785

28.03.2017 2% - 2016
21.02.2016 2 % - 2015