Aktuálne

2 percentá - 2015

Občianske združenie Priatelia martinského divadla začalo existovať nadobudnutím účinnosti stanov združenia a ich schválením na Ministerstve vnútra SR 14. 12. 2012. Hlavným účelom a zámerom OZ Priatelia martinského divadla je najmä:

- podporovať činnosť, tvorbu a propagáciu Slovenského komorného divadla Martin doma i v zahraničí;
- pracovať s deťmi a mládežou hlavne v oblasti kultúry;
- organizovať voľnočasové aktivity pre deti a mládež;
- vykonávať aktivity za účelom boja proti drogovej závislosti a alkoholizmu.


Milí naši diváci a návštevníci,
Slovenské komorné divadlo Martin - jeho produkciu a činnosť môžete podporiť aj vy práve prostredníctvom OZ Priatelia martinského divadla.
V roku 2015 po zápise do registra oprávnených právnických osôb sa už môže OZ Priatelia martinského divadla uchádzať o 2% podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2015.
Veríme, že touto pridanou aktivitou SKD Martin aj s vašim prispením dokážeme skvalitniť a obohatiť repertoár i mimoriadne podujatia martinského divadla.

Oficiálne tlačivo - VYHLÁSENIE za rok 2015 - pdf
Oficálne tlačivo - VYHLÁSENIE za rok 2015 - rtf 

Priatelia SKD OZ - podporte nás 2 %

OZ Priatelia martinského divadla, Divadelná 1, 036 80 Martin

IČO: 422 246 75 | DIČ: 2023679086

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. | Číslo účtu: 5065158688/0900 | IBAN: SK12 0900 0000 0050 6515 8688

28.03.2017 2% - 2016
21.02.2016 2 % - 2015